Εξέταση CINtec® Histology

Εξέταση CINtec<sup>®</sup> Histology

Οριστικά πορίσματα για τις προκαρκινικές βλάβες του τραχήλου της μήτρας

Η εξέταση CINtec® Histology παρέχει αντικειμενικότητα στην αξιολόγηση των βιοψιών κατά τη διάγνωση, διευκολύνοντας τους παθολογοανατόμους να εντοπίσουν περισσότερα περιστατικά με νόσο. Η εξέταση CINtec® Histology είναι η μόνη εξέταση του βιοδείκτη p16 με σήμανση CE και έγκριση 510(k) στις ΗΠΑ για κλινική χρήση στην αξιολόγηση των δειγμάτων βιοψίας τραχήλου της μήτρας. Οι παθολογοανατόμοι που χρησιμοποιούν την εξέταση CINtec® Histology παρουσιάζουν βελτιωμένη συμφωνία των διαγνωστικών αποτελεσμάτων μεταξύ τους και διαγνωστική συμφωνία με τα αποτελέσματα εξειδικευμένων στην Παθολογική Ανατομική του γυναικολογικού συστήματος.1

Η εξέταση CINtec® Histology ενισχύει τον εντοπισμό βλαβών που μπορεί να χαθούν με την αξιολόγηση μόνο της χρώσης αιματοξυλίνης-ηωσίνης (Η&Ε) με βάση τη μορφολογία, παρέχοντας αντικειμενικότητα στην αξιολόγηση των βιοψιών του τραχήλου της μήτρας και βοηθώντας τους παθολογοανατόμους να πραγματοποιούν τεκμηριωμένες διαγνώσεις. Η επικουρική χρήση της εξέτασης CINtec® Histology βοηθά τους παθολογοανατόμους να διασφαλίσουν ότι η κατάλληλη ασθενής θα λάβει θεραπεία και ότι θα αποφευχθεί η θεραπεία ασθενών που δεν την χρειάζονται.

Πηγή: Οδηγίες χρήσης της εξέτασης CINtec® Histology 2017. Τα αποτελέσματα βασίζονται στο ποσοστό συμφωνίας της πλειονότητας των παθολογοανατόμων με ειδικούς παθολογοανατόμους, όταν όλοι οι παθολογοανατόμοι χρησιμοποιούν χρώση H&E συνδυαστικά με την εξέταση CINtec® Histology για τη διάγνωση των αλλοιώσεων ≥CIN2.

Όταν η εξέταση CINtec® Histology χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συστάσεις LAST* 2:

Η ευαισθησία βελτιώνεται κατά 11.8% και η ειδικότητα κατά 9.7% στη διάγνωση υψηλόβαθμης νόσου1
Η διαγνωστική συμφωνία για υψηλόβαθμη νόσο σε δύσκολα περιστατικά βελτιώνεται κατά 29.5% στην πλειονότητα των παθολογοανατόμων1
Οι παθολογοανατόμοι που χρησιμοποιούν την εξέταση CINtec® Histology παρουσιάζουν βελτιωμένη διαγνωστική συμφωνία των αποτελεσμάτων μεταξύ τους και βελτιωμένη διαγνωστική συμφωνία με τα αποτελέσματα εξειδικευμένων στην παθολογική ανατομική του γυναικολογικού συστήματος1

*Διαγνωστική απόδοση μεμονωμένων μη εξειδικευμένων παθολογοανατόμων σε σύγκριση με τη διάγνωση στην οποία έχουν συναινέσει ειδικοί στην Παθολογική Ανατομική του Γυναικολογικού Συστήματος με τη χρήση H&E χρώσης και CINtec®.

Λάβετε πληροφορίες σχετικά με την εξέταση CINtec® Histology.

Μάθετε περισσότερα

  1. Φύλλο οδηγιών χρήσης της συσκευασίας του προϊόντος CINtec® Histology 510(k), 2017.
  2. Darragh et al. Arch Pathol Lab Med. 2012;136(10):1266-1297