Το Χαρτοφυλάκιο της Roche

Το Χαρτοφυλάκιο της Roche

Η λύση της Roche για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας παρέχει πιο σαφείς και οριστικές απαντήσεις, συμβάλλοντας στη λήψη αποφάσεων για τη φροντίδα και τη διαχείριση των ασθενών σας.

Το χαρτοφυλάκιο της Roche για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας αποτελείται από έναν ισχυρό συνδυασμό κλινικά επικυρωμένων εξετάσεων που απλοποιούν την πρόληψη και τη διαχείριση, παρέχοντας παράλληλα πρωτοφανή επάρκεια στη διαδικασία εκτίμησης κινδύνου εμφάνισης της νόσου. Το χαρτοφυλάκιό μας για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και αποτελείται από μοριακές, κυτταρολογικές και ιστολογικές εξετάσεις για τον προσυμπτωματικό έλεγχο με την εξέταση HPV, τη διαλογή και τη διάγνωση.

Πλεονεκτήματα του χαρτοφυλακίου της Roche για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

Απλοποιεί τον προσυμπτωματικό έλεγχο, τη διαλογή και τη διάγνωση

Ανιχνεύει έγκαιρα τη νόσο

Διασφαλίζει τη βεβαιότητα των αποτελεσμάτων

Επιτρέπει την πραγματοποίηση του HPV DNA τεστ, του τεστ ΠΑΠ και της κυτταρολογικής εξέτασης CINtec® PLUS στο ίδιο δείγμα