Κυτταρολογική εξέταση CINtec® PLUS

Κυτταρολογική εξέταση CINtec<sup>®</sup> <i>PLUS</i>

Βελτιστοποίηση της διαλογής στον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

Στόχος του προσυμπτωματικού ελέγχου είναι να αποφευχθεί η λανθασμένη διάγνωση και η υπερθεραπεία ή η ελλειπής θεραπεία που αυτή προκαλεί. Η κυτταρολογική εξέταση CINtec® PLUS δίνει ένα απλό, αντικειμενικό αποτέλεσμα που οι ιατροί μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να διαχειριστούν τις ασθενείς τους με ακρίβεια. Η κυτταρολογική εξέταση CINtec® PLUS:

  • Βοηθά να διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες δεν θα χαθούν κατά την παρακολούθηση
  • Μειώνει τόσο τον αριθμό όσο και τη συχνότητα των απαιτούμενων επισκέψεων για την παρακολούθηση των γυναικών
  • Προσφέρει στις γυναίκες σαφείς απαντήσεις και σιγουριά για τα αποτελέσματα των εξετάσεών τους

Νιώστε σιγουριά: Βελτιώστε τη διαχείριση των ασθενών βάσει περισσότερων στοιχείων, έγκαιρα

Η κυτταρολογική εξέταση CINtec® PLUS, όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το cobas® HPV Test και την ιστολογική εξέταση CINtec, προσφέρει στους κλινικούς ιατρούς και τα εργαστήρια ισχυρή υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση των γυναικών που έχει βρεθεί ότι κινδυνεύουν από νόσο του τραχήλου της μήτρας. Η τεχνολογία της διπλής χρώσης των βιοδεικτών της κυτταρολογικής εξέτασης CINtec® PLUS ανιχνεύει την ταυτόχρονη έκφραση μέσα στο ίδιο κύτταρο των δύο βιοδεικτών p16 και Ki-67. Αυτή η μη φυσιολογική συν-έκφραση σχετίζεται με επίμονες HPV λοιμώξεις που οδηγούν σε μετασχηματισμό των κυττάρων και αν δεν θεραπευτούν, εξελίσσονται σε προκαρκινικές βλάβες και καρκίνο. Το θετικό αποτέλεσμα αυτών των δύο βιοδεικτών στο ίδιο κύτταρο είναι ένδειξη ότι η γυναίκα διατρέχει υψηλότερο κίνδυνο να νοσήσει.

Η δυνατότητα της κυτταρολογικής εξέτασης CINtec® PLUS να εντοπίσει αυτές τις γυναίκες που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης νόσου στον τράχηλο της μήτρας, βοηθά τα εργαστήρια, τους κλινικούς ιατρούς και τις γυναίκες, σε συνδυασμό με την αξιολόγηση του ιστορικού από τον κλινικό, άλλους παράγοντες κινδύνου και τις κατευθυντήριες οδηγίες επιστημονικών εταιρειών, στην καθοδήγηση για τη διαχείριση της ασθενούς. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μειωθεί ο αριθμός και η συχνότητα των επισκέψεων παρακολούθησης, με λιγότερο άγχος για τις ασθενείς και εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων.

 

Η λύση της Roche για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας προσφέρει τη βέλτιστη στρατηγική για τον προσυμπτωματικό έλεγχο και τη διαλογή.1,2

Η διάγνωση με βάση τη μορφολογία με την κυτταρολογική εξέταση ΠΑΠ υπόκειται σε διακύμανση στην αξιολόγηση και στερείται διαγνωστικής ακρίβειας. Η ανίχνευση του DNA του HPV είναι η πιο ευαίσθητη μέθοδος προσυμπτωματικού ελέγχου, αλλά η ακρίβεια της διάγνωσης βελτιώνεται με τη χρήση μιας εξέτασης διαλογής των HPV θετικών αποτελεσμάτων. Εν συντομία, οι κλινικές εκβάσεις αποτελέσματα βελτιώνονται όταν το cobas® HPV test και η κυτταρολογική εξέταση CINtec® PLUS χρησιμοποιούνται συνδυαστικά.

 

Απόδοση του cobas® HPV και της κυτταρολογικής εξέτασης CINtec® PLUS (≥CIN3; ηλικία 25+)

Πηγές: Wright et al., Gyn Oncol 2017. Castle, P.E., Stoler, M.H., Wright, T.C. Jr., et al. (2011). Lancet Oncology, 12, 880-890.
* Γονοτύπηση cobas® HPV 16/18 και κυτταρολογική εξέταση διαλογής CINtec® PLUS σε γυναίκες τους άλλους 12 τύπους HPV υψηλού κινδύνου.

Η κυτταρολογική εξέταση CINtec® PLUS μπορεί με αντικειμενικό τρόπο να πραγματοποιήσει τη διαλογή των μη φυσιολογικών αποτελεσμάτων της κυτταρολογίας στον προσυμπτωματικό έλεγχο

Εντοπίστε τις γυναίκες με επίμονες HPV λοιμώξεις και κυτταρολογία ASC-US ή LSIL στον προσυμπτωματικό έλεγχο που θα επωφεληθούν περισσότερο από την άμεση παρακολούθηση με κολποσκόπηση.

Η κυτταρολογική εξέταση CINtec® PLUS ξεπερνά την απόδοση της κυτταρολογικής εξέτασης ΠΑΠ ως μέθοδος διαλογής των θετικών HPV αποτελεσμάτων στον προσυμπτωματικό έλεγχο με HPV τεστ

Βελτιωμένη στρατηγική προσυμπτωματικού ελέγχου για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας: Προσυμπτωματικός έλεγχος με το cobas® HPV DNA test. Η διαλογή των HPV θετικών αποτελεσμάτων με την κυτταρολογική εξέταση CINtec® PLUS παρουσιάζει υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα για την ανίχνευση επίμονων HPV λοιμώξεων και βοηθά στην αποφυγή μη απαραίτητων κολποσκοπήσεων σε γυναίκες που δεν τις χρειάζονται.

* Για τα HPV16/18+ περιστατικά, χρήση ως επιπρόσθετη πληροφορία σε συνδυασμό με την αξιολόγηση του κλινικού ιστορικού, άλλων παραγόντων κινδύνου και των κατευθυντήριων οδηγιών επιστημονικών εταιρειών, για την καθοδήγηση στη διαχείριση των ασθενών.

Διαλογή των θετικών αποτελεσμάτων στον προσυμπτωματικό έλεγχο με HPV τεστ: Κυτταρολογική εξέταση CINtec® PLUS έναντι Κυτταρολογικής εξέτασης ΠΑΠ

 

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την κυτταρολογική εξέταση CINtec® PLUS της Roche και με το πώς παρέχει έναν ισχυρό δείκτη παρουσίας HPV λοιμώξεων που εξελίσσονται.

Λάβετε το φυλλάδιό μας

  1. Castle, P.E., Stoler, M.H., Wright, T.C. Jr., et al. (2011). Performance of carcinogenic human papillomavirus (HPV) testing and HPV16 or HPV18 genotyping for cervical cancer screening of women aged 25 years and older: a subanalysis of the ATHENA study. Lancet Oncology, 12, 880-890.
  2. T.C. Wright Jr. et al., Triaging HPV-Positive Women with p16/Ki-67 Dual-stained Cytology: Results from a Sub-study Nested into the ATHENA Trial. Gynecol Oncol. 2017 Jan;144(1):51-56. doi: 10.1016/j.ygyno.2016.10.031.