Η επιστήμη που εμπνέει σιγουριά

Η επιστήμη που εμπνέει σιγουριά

Η λύση της Roche για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας σχεδιάστηκε για τον εντοπισμό των πιο ισχυρών δεικτών της νόσου σε όλες τις γυναίκες, σε οποιαδήποτε ηλικία και αν γίνει ο προσυμπτωματικός έλεγχος. Τα προϊόντα μας εφοδιάζουν τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης με τα εργαλεία που χρειάζονται για να πραγματοποιήσουν τον προσυμπτωματικό έλεγχο γρήγορα και με ακρίβεια και να παρέχουν σαφείς απαντήσεις στις ασθενείς τους, να πραγματοποιήσουν άμεσα διαλογή αποτελεσμάτων για τη βέλτιστη διαστρωμάτωση του κινδύνου από HPV, και να πάρουν αποφάσεις για τη μετέπειτα φροντίδα των ασθενών, με βεβαιότητα για τα αποτελέσματα της εξέτασης.
Με γνώμονα τη μακρά πορεία μας στις επιστημονικές ανακαλύψεις, επικεντρωνόμαστε στην επιστήμη πίσω από τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας για να αναπτύξουμε την τεχνολογία που έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλει στον έγκαιρο εντοπισμό των γυναικών που διατρέχουν κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του τραχήλου και να παρέχουμε στον θεράποντα ιατρό ακριβείς πληροφορίες. Το αποτέλεσμα; Οι γυναίκες βασίζονται σε εσάς για να τους παρέχετε την καλύτερη πρόληψη έναντι του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και τη φροντίδα που τους αξίζει.

Το πλήρες χαρτοφυλάκιο της Roche για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας συνεπάγεται μικρότερο κίνδυνο ελλιπούς διάγνωσης της νόσου ή ενδεχόμενης υπερβολικής ή ανεπαρκούς θεραπείας. Οι κλινικοί ιατροί λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες, προκειμένου να λάβουν τη σωστή απόφαση στη σωστή στιγμή για τις ασθενείς τους.

 

Το χαρτοφυλάκιο της Roche για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση για τον προσυμπτωματικό έλεγχο, τη διαλογή και τη διάγνωση της νόσου του τραχήλου.

Τα τεστ της Roche για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας ανιχνεύουν τους πιο ισχυρούς δείκτες της νόσου σε όλες τις γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας. Το χαρτοφυλάκιο της Roche για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας απλοποιεί τον προσυμπτωματικό έλεγχο των ασθενών, τη διαλογή και τη διάγνωση. Με αυτό τον τρόπο έχετε τη δυνατότητα να ανιχνεύσετε έγκαιρα τη νόσο, να παρέχετε ταχύτερα σαφείς απαντήσεις, και να είστε ακόμα πιο σίγουροι για τα αποτελέσματα. Επιπλέον, δίνοντας έμφαση στην αποδοτικότητα, την ακρίβεια και την αντικειμενικότητα ελαχιστοποιούμε την ανάγκη για περιττές επεμβάσεις, οι οποίες είναι παρεμβατικές για τις ασθενείς και δαπανούν πολύτιμο χρόνο και πόρους. Με το χαρτοφυλάκιο της Roche για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, οι γυναίκες λαμβάνουν τις σωστές πληροφορίες τη σωστή στιγμή για τη για τη βέλτιστη διαχείριση της υγείας τους.

 

¹ https://www.who.int/health-topics/cervical-cancer#tab=tab_2 (πρόσβαση στις 13 Φεβρουαρίου 2020)