Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Οι παρόντες  Όροι και οι Προϋποθέσεις Χρήσης διέπουν την πρόσβαση και τη χρήση αυτής της Διαδικτυακής τοποθεσίας από εσάς (ο “Ιστότοπος”) καθώς και τη σχέση σας με τον κάτοχο του Ιστότοπου, τη Roche Diagnostics (Hellas) (τον “Ιδιοκτήτη Ιστότοπου”). Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Roche Diagnostics (Hellas) στα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε στο τέλος του κειμένου. 

Με την προσπέλαση ή τη χρήση αυτού του Ιστότοπου δεσμεύεστε νομικά για τους Όρους χρήσης και για όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται ή αναφέρονται στο παρόν ή σε οποιουσδήποτε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που διατυπώνονται στον παρόντα Ιστότοπο. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους αυτούς τους όρους, δεν πρέπει να προσπελάσετε ή να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον Ιστότοπο. 

Όροι χρήσης

α. Διαθεσιμότητα του Ιστότοπου: Η πρόσβαση στον ιστότοπο επιτρέπεται κατά την κρίση του Κατόχου του Ιστότοπου. Ο Κάτοχος της Ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει, να τροποποιήσει ή να περιορίσει την υπηρεσία που παρέχει σε αυτόν τον Ιστότοπο χωρίς προειδοποίηση.

β. Μη εξουσιοδοτημένες χρήσεις: Ο Κάτοχος του Ιστότοπου, κατά την απόλυτη κρίση του, μπορεί να καθορίσει ποιες χρήσεις του παρόντος Ιστότοπου είναι ακατάλληλες ή/και μη εξουσιοδοτημένες. Ο Ιδιοκτήτης του Ιστότοπου μπορεί να προχωρήσει σε οποιαδήποτε κατάλληλο μέτρο απέναντι σε μη εξουσιοδοτημένες χρήσεις αυτού του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό, του αποκλεισμού οποιουδήποτε χρήστη αυτού του Ιστότοπου. 

Με την υποβολή Περιεχομένου χρήστη στον Ιστότοπο, συμφωνείτε ότι το υλικό θα είναι κατάλληλο, εποικοδομητικό και σχετικό και δεν θα περιέχει οποιοδήποτε στοιχείο που ενδέχεται να είναι παράνομο ή αλλιώς μη κατάλληλο για δημοσίευση.

Επιβεβαιώνετε, δηλώνετε και εγγυάστε ότι το Περιεχόμενο χρήστη που υποβάλλεται στον Ιστότοπο δεν παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα αποκλειστικής κυριότητας οποιουδήποτε τρίτου ή ατόμου, όπως μεταξύ άλλων, σε πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άλλη υποχρέωση περί εμπιστευτικότητας.

Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο για:

i. να προβείτε σε δόλιες ή άλλες παραπλανητικές δηλώσεις

ii να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον Ιστότοπο κατά παράβαση οποιουδήποτε νομικού καθήκοντος έναντι τρίτου

iii να δημοσιεύσετε, να μεταδώσετε ή να διαθέσετε με οποιοδήποτε τρόπο υλικό που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιονδήποτε άλλο κωδικό υπολογιστή, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για να διακόπτουν, να καταστρέφουν ή να περιορίζουν τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού ή εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών

iv να παραβιάζετε σκόπιμα ή ακούσια οποιοδήποτε εθνικό ή διεθνές νόμο, διάταγμα, κανόνα ή/και κανονισμό

v. να «προσεγγίσετε» ή να παρενοχλήσετε τρίτο πρόσωπο

vi να συλλέξετε ή να αποθηκεύσετε προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό άλλων.

1. Μη παροχή συμβουλών υγείας:

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο αναγνωρίζετε ότι το υλικό που παρέχεται είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Τίποτα σε αυτόν τον ιστότοπο δεν πρέπει να εκληφθεί ή να θεωρηθεί ως συμβουλή ή υπόδειξη σχετικά με οποιαδήποτε κατάσταση υγείας, ή σχετικά με τη διάγνωση και τη θεραπεία οποιασδήποτε κατάστασης υγείας. Οι χρήστες δεν πρέπει να βασίζονται στo υλικό αυτού του Ιστότοπου για να επιλέξουν μέθοδο θεραπείας, να χρησιμοποιήσουν φάρμακα ή να ακολουθήσουν οποιαδήποτε ιατρική συμβουλή. Οι χρήστες καλούνται να συμβουλευτούν έναν γιατρό για να εκτιμήσουν τις επιλογές θεραπείας και να αποφασίσουν σχετικά.

2. Αποποίηση Εγγυήσεων 

Οι πληροφορίες, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχονται στον Ιστότοπο είναι “όπως είναι” χωρίς ρητή ή σιωπηρή εγγύηση ή οποιουδήποτε είδους εγγύηση σχετιζόμενη με την ακρίβεια, το περιεχόμενο, την πληρότητα, την αξιοπιστία, τη λειτουργικότητα ή τη νομιμότητα του περιεχομένου αυτού του Ιστότοπου. Ο Κάτοχος του Ιστότοπου και οι συνεργάτες του αποποιούνται πλήρως οποιεσδήποτε δηλώσεις ή εγγυήσεις σχετικά με την ικανοποίηση τυχόν κυβερνητικών κανονισμών που απαιτούν αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με ιατρικές συσκευές, συνταγογραφούμενα φάρμακα ή προϊόντα υγείας. 

Οποιαδήποτε εγγύηση που παρέχεται σε σχέση με τυχόν προϊόντα Roche που περιγράφονται στον Ιστότοπο περιορίζεται στις εγγυήσεις που παρέχονται στα έγγραφα πώλησης του εν λόγω προϊόντος και τυχόν περιορισμούς που περιλαμβάνονται σε αυτά.

3 Ευθύνη

Η χρήση αυτού του Ιστότοπου, οποιασδήποτε ιστοσελίδας στην οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμου και κάθε υλικού που διατίθεται σε αυτόν είναι εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη. Σε καμία περίπτωση ο ιδιοκτήτης του Ιστότοπου ή οι αντιπρόσωποί του, οι συνεργάτες, ή οι δικαιοπάροχοι του (συλλογικά, «συνεργάτες») δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, ειδική, έμμεση, τυχαία, επακόλουθη, ποινική αποζημίωση, ή οποιαδήποτε αποζημίωση, που προκύπτει από ζημίες που σχετίζονται με τη χρήση του Ιστότοπου ή του περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε αυτόν, ανεξάρτητα από τον τύπο της αξίωσης ή τη φύση της αιτίας της ενέργειας, ακόμη και αν ο ιδιοκτήτης του Ιστότοπου έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιας βλάβης ή απώλειας. 

Κανένας ιδιοκτήτης ή συνεργαζόμενοι ιστότοποι δεν είναι υπεύθυνοι για διαφυγόντα κέρδη, έσοδα ή δεδομένα ή οικονομικές ζημίες που σχετίζονται με τη χρήση αυτού του Ιστότοπου ή των υλικών που περιέχονται σε αυτόν. Σε περίπτωση που ο αποκλεισμός ή ο περιορισμός της ευθύνης περιορίζεται από το νόμο, η ευθύνη αυτή προσδιορίζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Οποιαδήποτε ευθύνη που παρέχεται σε σχέση με τυχόν προϊόντα Roche τα οποία περιγράφονται σε αυτόν τον Ιστότοπο, περιορίζεται στις εγγυήσεις που παρέχονται στα έγγραφα πώλησης αυτού του προϊόντος, και τυχόν περιορισμούς που περιλαμβάνονται σε αυτά. 

Είστε υπεύθυνοι για τον σωστό χειρισμό οποιωνδήποτε προϊόντων Roche και πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες που βρίσκονται στο ένθετο της συσκευασίας και στις προειδοποιήσεις επί της συσκευασίας. Η Roche δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημίες που προκύπτουν από λάθος χειρισμό τέτοιων προϊόντων.

4. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάσσετε τον ιδιοκτήτη του Ιστότοπου, τους συνεργάτες του και τους αντίστοιχους υπαλλήλους, διευθυντές, εργοδότες και αντιπροσώπους τους, από οποιαδήποτε ευθύνη, ζημία, απώλεια, κυρώσεις και έξοδα κάθε είδους (συμπεριλαμβανομένων των λογικών αμοιβών δικηγόρων) που οφείλονται ή που προκύπτουν από τη δική σας χρήση του Ιστότοπου ή άλλων διαδικτυακών υπηρεσιών που παρέχονται από τον κάτοχο του Ιστότοπου ή από παραβίαση εκ μέρους σας των όρων και προϋποθέσεων χρήσης, ή από παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή δικαιωμάτων τρίτου μέρους.

5. Περιεχόμενο τρίτου μέρους

Οποιοσδήποτε σύνδεσμος περιέχεται σε αυτόν τον Ιστότοπο ο οποίος παρέχει πρόσβαση σε πόρους ή περιεχόμενο τρίτων, παρέχεται μόνο για λόγους ευκολίας. Ο Ιδιοκτήτης της Ιστοσελίδας δεν εκφράζει καμία γνώμη και δεν επικυρώνει το περιεχόμενο οποιωνδήποτε τέτοιων συνδέσμων τρίτων, αποποιείται δε ρητά οποιαδήποτε ευθύνη για την ποιότητα, το περιεχόμενο, τη φύση ή την αξιοπιστία αυτών των πόρων τρίτων και των πληροφοριών, των προϊόντων και υπηρεσιών που βρίσκονται σε αυτό . 

Ο Ιδιοκτήτης της Ιστοσελίδας δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, την επικαιρότητα των πληροφοριών ή την καταλληλότητα του περιεχομένου ,την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων τόπων (websites) και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων (hyperlinks). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οι χρήστες/τριες οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους τόπους (websites) και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

6. Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικό σήμα

Ο κάτοχος του Ιστότοπου κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα σε όλο το υλικό και τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Αυτός ο Ιστότοπος και όλα τα υλικά και οι πληροφορίες του είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, υπόκεινται σε όλους τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναμετάδοση ή άλλη χρήση. Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο και να κατεβάσετε αποσπάσματα οποιασδήποτε σελίδας από τις ιστοσελίδες για προσωπική σας αναφορά. Δεν πρέπει να τροποποιείτε τα έγχαρτα ή τα ψηφιακά αντίγραφα οποιουδήποτε υλικού που έχετε εκτυπώσει ή κατεβάσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο ή ήχους ή γραφικά ξεχωριστά από οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο τους. 

Πρέπει πάντα να αναγνωρίζετε την ιδιότητα του Ιδιοκτήτη της Ιστοσελίδας (και των οποιωνδήποτε αναγνωρισμένων συνεργατών) ως συγγραφέα του περιεχομένου σε αυτόν τον Ιστότοπο. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε κανένα μέρος του υλικού στον Ιστότοπο για εμπορικούς σκοπούς χωρίς τη γραπτή άδεια του Ιδιοκτήτη του Ιστότοπου. 

Ο Ιδιοκτήτης της Ιστοσελίδας έχει άδεια να χρησιμοποιεί όλη την πνευματική ιδιοκτησία στο περιεχόμενο αυτού του Ιστότοπου και διατηρεί το δικαίωμα να διώξει οποιαδήποτε παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας στα δικαστήρια της χώρας όπου ο Ιδιοκτήτης του Ιστότοπου υφίσταται ζημία. Δεν σας χορηγείται καμία άδεια για τη χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος του Ιδιοκτήτη της Ιστοσελίδας ή των Συνεργατών του. Δεν έχετε το δικαίωμα να διεκδικήσετε καμία αξίωση ή ιδιοκτησία σε τέτοια εμπορικά σήματα.

7. Καμία Προσφορά ή Πρόσκληση. Δηλώσεις Μελλοντικών Εκτιμήσεων

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο δεν αποτελούν προσφορά ή πρόσκληση για αγορά ή διάθεση, διαπραγμάτευση ή οποιαδήποτε συναλλαγή με οποιουσδήποτε τίτλους – χρεόγραφα της Roche. Οι επενδυτές δεν πρέπει να βασίζονται σε αυτές τις πληροφορίες για επενδυτικές αποφάσεις. Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει ορισμένες δηλώσεις μελλοντικών εκτιμήσεων σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα των εργασιών και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Roche και ορισμένα από τα σχέδια και τους στόχους της Roche σε σχέση με αυτά τα θέματα. Αυτές οι πληροφορίες υπόκεινται σε ποικίλες σημαντικές αβεβαιότητες, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών, επιχειρηματικών, οικονομικών και χρηματοπιστωτικών παραγόντων, και ως εκ τούτου τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από εκείνα που περιέχονται στις δηλώσεις μελλοντικών εκτιμήσεων.

8. Σημείωση απορρήτου

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και έχετε συμφωνήσει με την Πολιτική Απορρήτου μας.

9. Διάφορα

α. Εφαρμοστέο Δίκαιο: Τα δικαστήρια της Αθήνας θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για κάθε αξίωση που απορρέει ή σχετίζεται με μια επίσκεψη στον Ιστότοπο, αν και διατηρούμε το δικαίωμα να ασκήσουμε διαδικασία εναντίον σας για παραβίαση αυτών των όρων στη χώρα διαμονής σας ή οποιαδήποτε άλλη σχετική χώρα. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις χρήσεις διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο.

β. Παρόλο που αυτός ο Ιστότοπος και το περιεχόμενό του ενδέχεται να είναι προσβάσιμα παγκοσμίως, δεν είναι όλα τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτόν τον Ιστότοπο διαθέσιμα σε όλα τα άτομα ή σε όλες τις γεωγραφικές τοποθεσίες ή δικαιοδοσίες. Οποιαδήποτε προσφορά για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία ή πρόσβαση σε πληροφορίες που γίνονται σε αυτόν τον Ιστότοπο είναι άκυρη όταν απαγορεύεται από το νόμο. Η πρόσβαση στον Ιστότοπο από περιοχές όπου το περιεχόμενό του είναι παράνομο απαγορεύεται.

γ. Ανήλικοι: Η χρήση αυτού του Ιστότοπου δεν προορίζεται για παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών. Όλοι οι ανήλικοι θα πρέπει να ζητούν την άδεια του γονέα ή του κηδεμόνα τους πριν από τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

δ. Αλλαγές στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσεις: Ο Ιδιοκτήτης της Ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτούς τους Όρους Χρήσεις ανά πάσα στιγμή δημοσιεύοντας τους τροποποιημένους στον Ιστότοπο. Θα πρέπει να επισκέπτεστε κατά καιρούς αυτήν τη σελίδα για να ελέγχετε τις ενημερώσεις των Όρων και Προϋποθέσεων που είναι δεσμευτικές για εσάς. Ορισμένοι Όροι και Προϋποθέσεις μπορεί να αντικατασταθούν από ρητά καθορισμένες νομικές ειδοποιήσεις ή όρους που βρίσκονται σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες που επισκέπτεστε ή σε αλληλογραφία που σας αποστέλλεται.

ε. Δυνατότητα Διαχωρισμού: Εάν κάποιος από αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις κριθούν παράνομοι, άκυροι ή άλλως μη εφαρμόσιμοι, τότε στο βαθμό που είναι παράνομοι, άκυροι ή μη εφαρμόσιμοι, θα παύουν και θα διαγράφονται. Οι υπόλοιποι όροι θα παραμείνουν σε ισχύ, και θα συνεχίσουν να είναι δεσμευτικοί και εκτελεστοί. Καμία παραίτηση της Roche από παραβίαση κάποιας υποχρέωσης που προκύπτει από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δεν συνιστά παραίτηση από οποιαδήποτε άλλη παράβαση.

στ. Απουσία εξαίρεσης: Καμία αποτυχία ή αδράνεια εκ μέρους της Roche να εφαρμόσει οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων χρήσης δεν θα συνιστά αποποίηση των δικαιωμάτων της σύμφωνα με τους Όρους χρήσης, ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για προηγούμενες ή μελλοντικές ενέργειες εκ μέρους οποιουδήποτε ατόμου.

ζ. Στοιχεία επικοινωνίας: Επικοινωνήστε μαζί μας για τυχόν ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ή οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις ή παράπονα.

Για την ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) Μ.A.E.

Λεωφ. Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20

151 25 Μαρούσι

Τηλ: +30 210 8174 000

Φαξ: +30 210 8174 140

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]