Πολιτική Απορρήτου

Ενημέρωση: Οκτώβριος 2021

Γενική Δήλωση περί του Απορρήτου

Στη Roche Diagnostics Hellas M.A.E. («Roche»), δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιλαμβάνει τα είδη προσωπικών δεδομένων που μπορεί να συλλέξει η Roche Diagnostics HellasM.A.E. (Roche), τα μέσα με τα οποία μπορεί να τα συλλέγει, να τα επεξεργάζεται ή να μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα.

Επίσης περιλαμβάνει τα μέτρα που λαμβάνει η Roche για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και τις επιλογές που σας παρέχονται σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει μόνο για τους ιστότοπους της Roche που συνδέονται με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου. Ο ιστότοπος μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους που παραπέμπουν σε ιστότοπους τρίτων. Η Rocheδεν υποστηρίζει και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο των ιστότοπων ή πόρων τρίτων και η πολιτική απορρήτου της δεν ισχύει για ιστότοπους που δεν αποτελούν συνδεόμενες οντότητες με τη Roche, ακόμα κι αν έχετε πρόσβαση σε αυτούς μέσω συνδέσμου στον ιστότοπο της. Θα πρέπει να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου οποιουδήποτε ιστότοπου τρίτου μέρους προτού δώσετε οποιεσδήποτε πληροφορίες.

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, “Προσωπικά Δεδομένα” είναι κάθε πληροφορία η οποία μπορεί να σας προσδιορίσει προσωπικά τόσο άμεσα όσο και έμμεσα, όπως, ενδεικτικά, είναι το όνομα σας, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου και του αριθμού τηλεφώνου σας.

Ανήλικοι

Αυτός ο ιστότοπος δεν έχει σχεδιαστεί ούτε προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 16 ετών. Σε αυτόν τον ιστότοπο δε συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά δεδομένα από άτομα κάτω των 16 ετών χωρίς την προηγούμενη, επαληθευμένη συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα. Ο συγκεκριμένος γονέας ή κηδεμόνας ενδέχεται να έχει το δικαίωμα, κατόπιν αιτήματος, να δει τις πληροφορίες που παρέχονται από το παιδί και να απαιτήσει να διαγραφούν. Επιπλέον, όλοι οι ανήλικοι πρέπει να ζητήσουν την άδεια του γονέα ή του κηδεμόνα τους πριν από τη χρήση ή την αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε διαδικτυακό πόρο.

Πώς και γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ενδέχεται να ζητήσουμε προσωπικά σας δεδομένα. Παραδείγματα Προσωπικών Δεδομένων που ενδέχεται να συλλέξουμε και τα οποία σας ταυτοποιούν άμεσα, είναι το όνομά σας, τα στοιχεία επικοινωνίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου και άλλες πληροφορίες σε συνδυασμό με τις ανωτέρωαναγνωριστικές. Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα που δεν σας ταυτοποιούν άμεσα κατ’ όνομα, αλλά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμόενόςσυγκεκριμένου υπολογιστή ή μίας συγκεκριμένης συσκευής,η οποία επισκέφτηκε τον ιστότοπό μας.

Επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα στον ιστότοπο μας για πολλούς λόγους, όπως:

Να απαντήσουμε σε ερωτήματα σας ή/και να ανταποκριθούμε σε κάποιο αίτημά σας.

Να ολοκληρώσουμε κάποια συναλλαγή μαζί σας.

Να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας.

Να εκτελέσουμε αναλύσεις ιστότοπων και να μετρήσουμε την απόδοση του ιστότοπού μας.

Συντήρηση του Ιστότοπου μας καθώς και για λόγους ασφαλείας.

Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε  σημεία στον ιστότοπό μας όπως πεδία έρευνας, εγγραφής και λειτουργίες που παρέχουν δυνατότητα κοινής χρήσης περιεχομένου, απαιτείται η εκ μέρους σας παροχή Προσωπικών Δεδομένων. Η Roche και οι επιχειρηματικοί της εταίροι (όπως οι Πάροχοι υπηρεσιών ή άλλα τρίτα μέρη που παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες στη Roche) συλλέγουν αυτές τις πληροφορίες για εσάς μόνο εάν μας τις παρέχετε οικειοθελώς. Λάβετε υπόψη σας ότι ορισμένες από τις δυνατότητες αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να μην σας είναι διαθέσιμες εάν επιλέξετε να μην παρέχετε ορισμένα Προσωπικά σας Δεδομένα. Τυχόν Προσωπικά Δεδομένα που μας παρέχετε στους ιστότοπούς μας θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου.

Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την εκ μέρους μας επεξεργασία δεδομένων

Παρακάτωπαρατίθεται λεπτομερέστερα κάθε δραστηριότητα επεξεργασίας που σχετίζεται με τον Ιστότοπο και παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες δεδομένων που συλλέγονται για κάθε δραστηριότητα, καθώς και τη νομική βάση επεξεργασίας για καθεμία από αυτές τις δραστηριότητες.

 • Απάντηση σε αιτήματα ή σε ερωτήσεις σας.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε για να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα και να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας, για παράδειγμα, αίτημα ιατρικής πληροφόρησης, ερώτημα σχετικά με ένα προϊόν ή εγγραφή σε μία από τις λίστες αλληλογραφίας μας. Ανάλογα με το αίτημά σας, ενδέχεται να συλλέξουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση αλληλογραφίας, τον αριθμό τηλεφώνου, τον τόπο και τον τίτλο εργασίας), τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας (όπως προϊόντα ή περιοχές ενδιαφέροντος) και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες παρέχετε σε εμάς.

Νόμιμη Βάση

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για αυτούς τους σκοπούς με βάση το νόμιμο ενδιαφέρον μας για απάντηση στο αίτημά σας. Εάν υποβάλατε ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα ως μέρος του ερωτήματός σας, αυτή η επεξεργασία θα βασίζεται στη ρητή συγκατάθεσή σας. Εάν απαιτείται εκ του νόμου αναφορά, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

Παραπομπή

Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ του GDPR

Άρθρα 6 παράγραφος 1 στοιχείο α και 9 παράγραφος 2 στοιχείο α του GDPR

Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ και άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο θτου GDPR

 • Εξατομίκευση της εμπειρίας σας.

Ενδέχεται να συλλέξουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς οι οποίες αφορούν τις προτιμήσεις σας και τον τρόπο με τον οποίο έχετε αλληλεπιδράσει μαζί μας στο παρελθόν, προκειμένου να κατανοήσουμε το ενδιαφέρον σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, ώστε να μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις επαφές σας, τις προτιμήσεις προϊόντων, τις γλώσσες, τις προτιμήσεις μάρκετινγκ και τα δημογραφικά σας δεδομένα.

Νόμιμη Βάση

Σε περιπτώσεις όπου συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες αυτόματα, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες για τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα. Σε άλλες περιπτώσεις, θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε αυτές τις πληροφορίες αφού ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας.

Παραπομπή

Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ του GDPR  Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α του GDPR

 • Ανάλυση Ιστότοπου και Παρακολούθηση (WebsiteAnalyticsandTracking)

Όπου επιτρέπεται από το νόμο, ενδέχεται να συνδυάσουμε Προσωπικά Δεδομένα που μας παρέχετε με άλλες πληροφορίες που έχετε παράσχει στη Roche μέσω των ιστότοπων μας. Όπου επιτρέπεται από το νόμο, ενδέχεται επίσης να συνδυάσουμε Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται μέσω των ιστότοπων και των διαδικτυακών πόρων μας με τα εκτός σύνδεσης αρχεία της Roche και τις πληροφορίες που μας παρέχονται από τρίτα μέρη. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω ενότητα και στη Πολιτική Cookies.

Νόμιμη Βάση

Σε περιπτώσεις όπου συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες αυτόματα, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες για τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα. Σε άλλες περιπτώσεις, θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε αυτές τις πληροφορίες μόνο μετά από συγκατάθεσή σας.

Παραπομπή

Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ του GDPR

Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α του GDPR

 • Για τη λειτουργία και τη συντήρηση της ιστοσελίδας μας.

Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για την προστασία των ιστότοπων, των συστημάτων δικτύου και άλλων περιουσιακών στοιχείων μας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση IP σας, τη γεωγραφική τοποθεσία, τους πόρους στους οποίους έχετε πρόσβαση και παρόμοιες πληροφορίες. Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες αυτόματα, για να λειτουργούν, να διατηρούν και να προστατεύουν τους ιστότοπούς μας τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα.

Παραπομπή

Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ

Cookies και άλλα προγράμματα παρακολούθησης Ιστού

Ο ιστότοπος μας και του διαδικτυακού πόρου μας συλλέγει επίσης άλλες βασικές πληροφορίες σχετικά με εσάς, οι οποίες ενδέχεται να μην σας προσδιορίζουν άμεσα, αλλά που μπορεί να αντιστοιχούν με εσάς ή με μια συγκεκριμένη συσκευή. Χρησιμοποιούμε ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες για να επιτρέψουμε την λειτουργία του ιστότοπου μας, καθώς και για να μάθουμε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης του ιστότοπου και του διαδικτυακού πόρου μας και για να βελτιώσουμε και να διαχειριστούμε τον ιστότοπο με κάθε άλλο τρόπο. Χρησιμοποιούμε επίσης αυτές τις πληροφορίες για να μας επιτραπεί να παρέχουμε πληροφορίες προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας, με βάση τη χρήση του ιστότοπου από εσάς. Για παράδειγμα, ενδέχεται να συλλέξουμε τη διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί στον υπολογιστή σας από τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου. Αυτή η διεύθυνση μπορεί να αλλάζει κάθε φορά που συνδέεστε στο διαδίκτυο (μια “δυναμική” διεύθυνση IP) ή μπορεί να παραμένει η ίδια (μια “στατική” διεύθυνση IP). Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα, για τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες, ζητάμε τη συγκατάθεσή σας πριν από τη συλλογή αυτών των πληροφοριών, οπότε θα σας δοθεί η επιλογή εάν θέλετε να επιτρέψετε τη συλλογή και τη χρήση αυτού του είδους των πληροφοριών. Ανατρέξτε στην Ειδοποίηση Cookie για περισσότερες πληροφορίες.

Ορισμένα προγράμματα περιήγησης ιστού και άλλα προγράμματα ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για να σηματοδοτήσουν τις προτιμήσεις σας στη Roche σχετικά με το πώς ή εάν η Roche ή τρίτα μέρη μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις διαδικτυακές σας δραστηριότητες. Επί του παρόντος, η Roche δεν ανταποκρίνεται σε τέτοια σήματα.

Χρήση Δεδομένων για σκοπούς Μάρκετινγκ

Δεν πουλάμε και δεν μεταβιβάζουμε με κανέναν τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες που εσείς μας δίνετε μέσω του ιστότοπου μας σε κανένα τρίτο για δική του ευθεία επιχειρηματική χρήση, εκτός εάν αυτό προβλέπεται με δική μας ειδοποίηση προς εσάς και εφόσον έχουμε προηγουμένως την δική σας σαφή και ειδική συγκατάθεση για την κοινοποίηση των δεδομένων σας με αυτό τον τρόπο. Χρησιμοποιούμε διαφημιστικές εταιρείες τρίτων για να τοποθετήσουμε διαφημίσεις σε άλλους ιστότοπους. Αυτές οι εταιρείες ενδέχεται να χρησιμοποιούν δεδομένα σχετικά με τις επισκέψεις σας σε αυτόν και άλλους ιστότοπους προκειμένου να μετρήσουν την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης και να παρέχουν διαφημίσεις σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την πρακτική και τις επιλογές σας για να εξαιρεθείτε από τη χρήση αυτών των πληροφοριών από αυτές τις εταιρείες, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies.

Η Roche διαβιβάζει προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα σε σχέση με εσάς σε διάφορες εταιρείες εκτός αυτών ή σε τρίτα μέρη που εργάζονται για λογαριασμό μας για να μας βοηθήσουν να πραγματοποιήσουμε επιχειρηματικές συναλλαγές, όπως να σας παρέχουμε υπηρεσίες ή ενημέρωση αναφορικά με προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές, καθώς επίσης και για τεχνική συντήρηση, ή για άλλους λόγους που άπτονται της λειτουργίας της Roche.Τέτοια τρίτα μέρη ενδέχεται ενδεικτικά να είναι:

 • Επιχειρηματικοί συνεργάτες της Roche ή/και ιατρικοί επισκέπτες,
 • Τεχνικοί σύμβουλοι, εταιρίες παροχής τεχνικής υποστήριξης, εταιρίες ανάπτυξης και συντήρησης λογισμικού, εταιρίες παροχής στατιστικών υπηρεσιών κ.ά.
 • Νομικοί ή/και οικονομικοί ή/και τεχνικοί σύμβουλοι, λογιστές, ελεγκτές, κ.ά.
 • Κρατικές Αρχές, κρατικοί φορείς, όπως για παράδειγμα ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, στην περίπτωση που συντρέχει σχετική νόμιμη υποχρέωση της Roche.

Μπορεί να μοιραστούμε προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα με τις συνδεδεμένες και θυγατρικές εταιρείες μας εντός της ΕΕ. Λόγω της παγκόσμιας παρουσίας του ομίλου ROCHE, ορισμένα από αυτά τα δεδομένα μπορεί να αποθηκευτούν ή να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές που βρίσκονται σε άλλες δικαιοδοσίες, όπως στην Ελβετία ή/και στις Ηνωμένες Πολιτείες, των οποίων η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων μπορεί να διαφέρει από εκείνη της περιοχής στην οποία διαμένετε. Ενδέχεται, μεταξύ άλλων, να διαβιβάσουμε προσωπικά σας δεδομένα στη μητρική μας εταιρία στην Ελβετία, για την οποία έχει εκδοθεί απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε κάθε περίπτωση, εάν συντρέχει λόγος διασυνοριακή διαβίβασης δεδομένων σε χώρες εκτός της ΕΕ, θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας διαβιβάζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, αλλά και σύμφωνα με τις σχετικές εφαρμοστέες διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), τις ρήτρες σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 27 Δεκέμβριου 2004 (2004/915 / ΕΚ) και 05 Φεβρουαρίου 2010 (C (2010) 593) οι οποίες είναι κατάλληλες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον GDPR, και τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.

Ενδέχεται επίσης να γνωστοποιήσουμε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες για τους κάτωθι σκοπούς:

 • για την πώληση, εκχώρηση ή άλλου είδους μεταφορά της εταιρείας με την οποία σχετίζονται τα δεδομένα της πλατφόρμας
 • σε απάντηση αναλόγων νόμιμων αιτημάτων από κρατικές υπηρεσίες ή όπου αλλού απαιτηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δικαστικές αρχές ή κρατικούς μηχανισμούς
 • σε περίπτωση που απαιτηθεί από εταιρικούς ελεγκτές ή σε περίπτωση έρευνας ή ως απάντηση σε περίπτωση παραπόνου ή για λόγους ασφαλείας.

Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Λαμβάνουμε κάθε μέριμνα ούτως ώστε να διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους τα έχουμε συλλέξει ώστε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας καθώς και για τη συμμόρφωσή μας με τις τυχόν νόμιμες υποχρεώσεις μας.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει η ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) Μ.A.E.

Έχετε το δικαίωμα:

(α) να έχετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς πώς και ποια Δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε. Μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

(β) να ζητήσετε, όπου χρειάζεται, τη διόρθωση ή / και τη διαγραφή τους.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για τη διόρθωση των ανακριβών και τη συμπλήρωση των ελλιπών Δεδομένων σας καθώς και να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα Δεδομένα σας, αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τον ως άνω αναφερόμενο Σκοπό.

(γ) έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Προσωπικά σας Δεδομένα ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

(δ) να ανακαλέσετε ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας. Μπορείτε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, όπου έχει απαιτηθεί και η Roche θα σταματήσει την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας ή αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τον ως άνω αναφερόμενο Σκοπό.

Μπορείτε να ασκήσετε το σύνολο των ανωτέρω δικαιωμάτων σας επικοινωνώντας με τη Roche με οποιονδήποτε από τους κατωτέρω αναφερόμενους τρόπους.

Για να μας κάνετε ερωτήσεις ή εάν επιθυμείτε η Roche να αλλάξει ή να τροποποιήσει το προφίλ σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτώς (ταχυδρομικώς) στην ακόλουθη διεύθυνση:

Για την ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) Μ.A.E.

Λεωφ. Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20
151 25 Μαρούσι
Τηλ: +30 210 8174 000
Φαξ: +30 210 8174 140

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

Έχετε, σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις, το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr