Αυτός ο ιστότοπος απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας
Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας προορίζεται για επαγγελματίες υγείας μόνο. Πληροφορίες που προορίζονται για το κοινό μπορούν να βρεθούν στο Roche.com