1Προσυμπτωματικός Έλεγχος με το cobas® HPV Test

1Προσυμπτωματικός Έλεγχος με το cobas® HPV Test

Νιώστε σιγουριά: Με τον προσυμπτωματικό έλεγχο με την εξέταση HPV DNA ανιχνεύονται περισσότερες γυναίκες που διατρέχουν κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου τραχήλου της μήτρας

Το cobas® HPV Test είναι η πρώτη κλινικά επικυρωμένη εξέταση για την ανίχνευση του DNA των HPV ιών υψηλού κινδύνου που έχει εγκριθεί από τον FDA και φέρει σήμανση CE-IVD για τον προσυμπτωματικό έλεγχο για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, για τη διαλογή των άτυπων πλακωδών επιθηλιακών κυττάρων αδιευκρίνιστης σημασίας (ASC-US) και για το co-testing (συνδυασμός HPV εξέτασης και κυτταρολογίας ΠΑΠ).

Το cobas® HPV Test παρέχει συγκεντρωτικά αποτελέσματα για τους γνωστούς γονότυπους HPV υψηλού κινδύνου και ταυτόχρονα, μεμονωμένα αποτελέσματα για τους δύο γονότυπους υψηλότερου κινδύνου HPV 16 και HPV 18, στο ίδιο δείγμα. Αυτός ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων σας επιτρέπει να λάβετε σαφείς και ακριβείς αποφάσεις για τη φροντίδα των ασθενών.

Όλες οι γυναίκες αξίζουν την εξέταση με την μεγαλύτερη ακρίβεια που η επιστήμη μπορεί να παρέχει στον προσυμπτωματικό έλεγχο για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, για την προστασία τους

Από το 1940, η κυτταρολογική εξέταση ΠΑΠ έχει φέρει την επανάσταση στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, αλλά τα ποσοστά εμφάνισης της νόσου δεν μειώνονται πλέον. Επιπρόσθετα, η διαγνωστική ακρίβεια της κυτταρολογικής εξέτασης ΠΑΠ σχετίζεται με την ηλικία της γυναίκας. Στην κλινική μελέτη ATHENA της Roche, η νόσος δεν ανιχνεύθηκε από το τεστ ΠΑΠ, σε ποσοστό 56%, σε γυναίκες ηλικίας 25-29. Η μη εντόπιση ή η καθυστερημένη ανίχνευση μιας εξελισσόμενης νόσου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα παρεμβατικές θεραπείες, όπως η υστερεκτομή.
Πλέον, έχει έρθει ή ώρα για τον προηγμένο προσυμπτωματικό έλεγχο με την HPV εξέταση. Η σύγχρονη τεχνολογία με τη χρήση της εξέτασης για το DNA των HPV ιών υψηλού κινδύνου ανιχνεύει την αιτία που προκαλεί >99% των περιπτώσεων του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας1, παρέχοντας μεγαλύτερη σιγουριά στους κλινικούς ιατρούς και τις ασθενείς τους. Η εξέταση cobas® HPV έχει αποδειχθεί ότι υπερέχει στην πρόβλεψη του κινδύνου εμφάνισης της νόσου σε σύγκριση με την κυτταρολογική εξέταση ΠΑΠ στην κλινική μελέτη ATHENA 2, 3.

Το cobas® HPV Τest παρέχει σαφείς απαντήσεις σε δύο ερωτήματα:

  • Είναι παρών ο αιτιολογικός παράγοντας εμφάνισης της νόσου;
  • Ποια γυναίκα είναι ασφαλής να επιστρέψει στον επανέλεγχο ρουτίνας;

Το cobas® HPV Τest προσφέρει:

  • Μειωμένα ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα με τη χρήση β σφαιρίνης ως εσωτερικού μάρτυρα για τον έλεγχο της επάρκειας του δείγματος
  • Μειωμένα ψευδώς θετικά αποτελέσματα με τη χρήση εξωτερικού μάρτυρα και την απουσία διασταυρούμενης αντιδραστικότητας με γονότυπους HPV χαμηλού κινδύνου
  • Τα αποτελέσματα είναι είτε θετικά, είτε αρνητικά, είτε μη έγκυρα, χωρίς γκρίζες ζώνες
  • Αναπαραγώγιμα αποτελέσματα μέσω PCR πραγματικού χρόνου

Μάθετε περισσότερα για το cobas® HPV Τest της Roche και πώς θα σας βοηθήσει στον εντοπισμό των γυναικών οποιασδήποτε ηλικίας που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Λάβετε το φυλλάδιο μας

Μάθετε περισσότερα για τα μέσα συλλογής δειγμάτων τραχήλου της Roche για προσυμπτωματικό έλεγχο.

Πατήστε εδώ

  1. Walboomers JMM, Jacobs MV, Manos MM, Bosch FX, Kummer JA, Shah KV, et al. Human papillomavirus is a necessary cause of invasive cervical cancer worldwide. J Pathology. 1999;189(1):12–9
  2. Wright, T. C., et al. Gynecol Oncol. 2015; 136(2): 189-197
  3. Castle, P. E., et al. Lancet Oncol. 2011; 12(9): 880-890