Εδώ θα μπει το κείμενο. Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας προορίζεται για επαγγελματίες υγείας μόνο. Πληροφορίες που προορίζονται για το κοινό μπορούν να βρεθούν στο Roche.com