•  

    Πείτε μας την ιστορία σας και βοηθήστε άλλες γυναίκες

Πείτε μας την ιστορία σας και βοηθήστε άλλες γυναίκες

Εάν έχετε εμπειρία καρκίνου τραχήλου της μήτρας με οποιονδήποτε τρόπο, θα θέλαμε να σας ακούσουμε. Η προσωπική σας ιστορία μπορεί να βοηθήσει άλλες γυναίκες και να τις κινητοποιήσει να ελεγχθούν για καρκίνο τραχήλου της μήτρας ή να αντιμετωπίσουν τη διάγνωση αυτής της νόσου. Μπορεί στο μέλλον να δείτε την ιστορία σας στη σελίδα «Ιστορίες Ασθενών»!

Στείλτε την ιστορία σας στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..