Λεξικό όρων


Μη φυσιολογικό: Συνήθως υπό την έννοια ότι μπορεί να προκαλέσει προβλήματα

Προχωρημένη νόσος: Μία ασθένεια σε εξέλιξη, που δε βρίσκεται πλέον σε αρχικό στάδιο

Βιοψία: Αφαίρεση ιστού για εξέταση προς διερεύνηση νόσου

Τράχηλος: Το κάτω, στενότερο μέρος της μήτρας

Κλινική μελέτη: Μία επιστημονική μελέτη που διερευνά νέους τρόπους πρόληψης, διάγνωσης ή αντιμετώπισης ασθενειών

Κολποσκόπιο: Ένα μεγεθυντικό ιατρικό εργαλείο που προσφέρει κοντινή οπτική εικόνα του κόλπου

Κολποσκόπηση: Μία εξέταση με τη χρήση κολποσκοπίου που προσφέρει κοντινή οπτική εικόνα του κόλπου

Παράλληλος έλεγχος: Το HPV test σε συνδυασμό με το τεστ ΠΑΠ

Ανιχνεύω: Ερευνώ για να βρω κάποιο στοιχείο

Ψευδώς αρνητικό: Ένα αρνητικό διαγνωστικά αποτέλεσμα, ενώ η νόσος είναι παρούσα

Ψευδώς θετικό: Ένα θετικό διαγνωστικά αποτέλεσμα, ενώ στην πραγματικότητα το άτομο που έχει υποβληθεί στο τεστ δε νοσεί

FDA: Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων, υπεύθυνος για την προστασία της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια

Έγκριση από τον FDA: Παρέχεται όταν ο FDA αποφασίζει ότι τα οφέλη ενός φαρμάκου, μιας συσκευής ή μιας διαδικασίας είναι μεγαλύτερα των κινδύνων

Κατευθυντήριες οδηγίες: Γενικές οδηγίες που παρέχονται στους κλινικούς γιατρούς από ομάδες εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων

HPV (Ιός Ανθρωπίνων Θηλωμάτων): Ένας κοινός ιός που περνά από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω της δερματικής επαφής

Ανοσοποιητικό σύστημα: Η προστασία του οργανισμού ενάντια στις ασθένειες

Ανοσία: Η ικανότητα καταπολέμησης μίας λοίμωξης πριν προκαλέσει ασθένεια

Τεστ ΠΑΠ: Το τεστ που αναγνωρίζει προκαρκινικές αλλοιώσεις ή/και καρκινικά κύτταρα στον τράχηλο της μήτρας, σε εφαρμογή ήδη από τη δεκαετία του 1940

Προ-καρκινικά: Κύτταρα που δείχνουν ανωμαλίες που μπορεί να εξελιχθούν σε καρκίνο

Πρόληψη: Εμποδίζω κάτι από το να συμβεί

Δείγμα: Για το HPV και ΠΑΠ τεστ, ένα μικρό δείγμα κυττάρων που στέλνονται για κυτταρολογικό ή/και μοριακό έλεγχο

Διαγνωστικός έλεγχος: Ο έλεγχος για τη διάγνωση μιας ασθένειας ή των κινδύνων για την ανάπτυξη μιας ασθένειας

Κολποδιαστολέας (μητροσκόπιο): Ένα διαγνωστικό ιατρικό εργαλείο για τη διερεύνηση κοιλοτήτων του σώματος. Στη διάγνωση του καρκίνου τραχήλου της μήτρας, χρησιμοποιείται για τη διάνοιξη του κόλπου με σκοπό τη συλλογή δείγματος κυττάρων από τον τράχηλο

Συμπτώματα: Σημάδια μιας νόσου

Εμβολιασμός: Χρησιμοποιείται για την πρόληψη ή ανοσία ενάντια σε ασθένειες

Κόλπος: Το «πέρασμα» από τη μήτρα στο άνοιγμα του αιδοίου

Ιός: Ένας εξαιρετικά μικρός ζωντανός οργανισμός που μπορεί να προκαλέσει διάφορες ασθένειες. Οι ιοί μπορούν να αναπαραχθούν μόνο μέσα σ’ ένα ζωντανό ξενιστή (παρασιτούν), όπως στο ανθρώπινο σώμα ή σε ζώο

Αιδοίο: Το εξωτερικό άνοιγμα του κόλπου. Τα γυναικεία γεννητικά όργανα