Η νέα εποχή στον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου τραχήλου της μήτρας για τη βελτίωση της υγείας των γυναικών

 

Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α. (FDA), το 2014 ενέκρινε τη χρήση του cobas® HPV Test ως πρώτης γραμμής εργαλείο προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο τραχήλου της μήτρας. Αυτό σημαίνει ότι το cobas® HPV Test μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αντικατάσταση του τεστ ΠΑΠ, σύμφωνα με την κρίση του γυναικολόγου, για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου τραχήλου της μήτρας.

Mιλήστε στις φίλες και τις αγαπημένες σας για τον τραχηλικό έλεγχο του HPV