Ενημερωθείτε για το cobas® HPV Test

 

ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ, ΣΕ ΜΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ

References:

1. Wright et al. Am J Clin Pathol. 2011:136:578-586.
2. Wright et al. Gynecologic Oncology. Jan 2015.