Η Ολλανδία είναι η πρώτη χώρα που, όσον αφορά το εθνικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου πρόληψης του καρκίνου τραχήλου της μήτρας, μετέβη από το Pap στον πρωταρχικό προσυμπτωματικό έλεγχο του HPV

  • H Roche έχει υπογράψει 5ετές συμβόλαιο με το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος (RIVM) της Ολλανδίας για την εφαρμογή του cobas® HPV Test ως πρώτης γραμμής, εξέταση πρωταρχικού προσυμπτωματικού ελέγχου, στο πλαίσιο εθνικού προγράμματος ελέγχου του καρκίνου τραχήλου της μήτρας
  • Το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος (RIVM) αναγνωρίζει ότι ο πρωταρχικός προσυμπτωματικός έλεγχος προσφέρει σημαντικά οφέλη σε σχέση με τον μέχρι τώρα ισχύοντα έλεγχο με Pap και θεωρεί ότι ο Πρωταρχικός Προσυμπτωματικός Έλεγχος του HPV είναι η λύση για τη μείωση του αριθμού των περιστατικών καρκίνου τραχήλου της μήτρας στην Ολλανδία.
  • Η διαδικασία του διαγωνισμού είχε αυστηρά και ολοκληρωμένα κριτήρια ποιότητας, ένα από τα οποία ήταν η χρήση τεχνολογίας ανάλυσης της ακολουθίας του DNA βασισμένης σε μέθοδο PCR. To cobas® HPV Test επελέγη με βάση την κάλυψη των απαιτήσεων απόδοσης και ποιότητας του Εθνικού Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος (RIVM).

 

Ακούστε τη γνώμη των ειδικών:

Κλινική Αξία του Πρωταρχικού Προσυμπτωματικού ελέγχου HPV

Σημασία των Εθνικών Προγραμμάτων Προσυμπτωματικών Ελέγχων

 

Ένα αρνητικό αποτέλεσμα με cobas® HPV Test παρέχει περισσότερη βεβαιότητα, σε σχέση με την κυτταρολογία από μόνη της, ότι η γυναίκα δεν θα παρουσιάσει υψηλόβαθμη προκαρκινική αλλοίωση μεγαλύτερη ή ίση του CIN3 μέσα στα επόμενα 3 χρόνια.

Η μελέτη ATHENA, η μεγαλύτερη προοπτική κλινική μελέτη στο είδος της, αξιολόγησε την απόδοση του Αλγορίθμου του Πρωτογενούς Προσυμπτωματικού Ελέγχου του HPV με το cobas® HPV Test σε γυναίκες ηλικίας από 25 ετών και άνω. Για να μελετήσετε περαιτέρω τα στοιχεία που υποστηρίζουν το νέο υπόδειγμα στη μάχη κατά του καρκίνου τραχήλου της μήτρας, πατήστε εδώ.

Δεδομένου ότι η κυτταρολογία είναι γνωστό ότι έχει περιορισμένη ευαισθησία και στηρίζεται σε υποκειμενική κατηγοριοποίηση των κυτταρολογικών αλλοιώσεων, υπάρχει πιθανότητα ορισμένα περιστατικά γυναικών που ήδη νοσούν ή βρίσκονται σε κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου τραχήλου της μήτρας να μην παραπέμπονται για περαιτέρω έλεγχο και έγκαιρη παρέμβαση. Μάθετε περισσότερα εδώ σχετικά με το γιατί ο Πρωταρχικός Προσυμπτωματικός Έλεγχος του HPV αποτελεί πιο ασφαλή λύση.

Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

«Η κίνηση προς ένα εθνικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου του HPV θα οδηγήσει σε πιο αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των πόρων και, πράγμα που είναι πιο σημαντικό, λιγότερες γυναίκες θα εμφανίσουν καρκίνο τραχήλου της μήτρας. Η επιλογή του κατάλληλου HPV test είναι ένα κρίσιμο πρώτο βήμα για την επιτυχία αυτού του προγράμματος.»

Dr. R.L.M. Bekkers

Γυναικολόγος Ογκολόγος

Ολλανδία

 

H ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

«Γνωρίζουμε ότι η κυτταρολογία έχει καλή και αποδεδειγμένη απόδοση στη μείωση του φορτίου του καρκίνου τραχήλου της μήτρας κατά τα τελευταία 70 χρόνια, όμως αυτό έχει φτάσει σε ένα σταυροδρόμι. Τα νέα επιστημονικά δεδομένα που έχουν προκύψει από πλήθος μελετών δείχνουν τη μεγαλύτερη αξία του ελέγχου των επικίνδυνων τύπων του HPV στον πρωταρχικό προσυμπτωματικό έλεγχο – ευαισθησία και αρνητική προγνωστική αξία – που αποτελούν και τις πιο σημαντικές παραμέτρους σε ένα πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου.

Dr. Teresa Fraga

Γυναικολόγος - Πορτογαλία

 

References:

1. Doorbar J. Molecular biology of human papillomavirus infection and cervical cancer. J Clin Sci. 2006; 110:525-41.

Available at:http://www.clinsci.org/cs/110/0525/1100525.pdf. Accessed September 7, 2012.

*This module is designed to provide educational information about HPV and cervical cancer screening and prevention. While we do our best to fact check all information presented, you should not rely on this information as complete, or always up-to-date. The opinions provided in this video library are those of the speakers and may not be supported by Roche in their entirety.