Μία νίκη για την Πρόληψη του Καρκίνου Τραχήλου της Μήτρας

H Ομάδα Εργασίας Προληπτικών Υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών (USPSTF) κατατάσσει τον πρωταρχικό προσυμπτωματικό έλεγχο με HPV στη βαθμίδα «Α» στις κατευθυντήριες οδηγίες.

O Πρωταρχικός Πρoσυμπτωματικός έλεγχος του HPV έχει χαρακτηρισθεί με επίπεδο «Α» στις κατευθυντήριες οδηγίες που σημαίνει ότι λαμβάνει την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία σε ό,τι αφορά τις οδηγίες που εκδίδονται από την Ομάδα Εργασίας των Υπηρεσιών Πρόληψης των ΗΠΑ, αντικαθιστώντας τις συστάσεις του 2012. Αυτό τοποθετεί τον πρώτης γραμμής έλεγχο με HPV σε γυναίκες ηλικίας 30-65 ετών κάθε 5 χρόνια ως μία από τις «προτιμώμενες στρατηγικές προσυμπτωματικού ελέγχου», μαζί με την επιλογή που επικρατεί εδώ και πολλά χρόνια, την κυτταρολογία κατά Παπανικολάου κάθε 3 χρόνια.1

Ο συνδυαστικός έλεγχος (κυτταρολογία Pap μαζί με HPV test) κάθε 5 χρόνια είναι μία «εναλλακτική στρατηγική που έχει δείξει παρόμοια αποτελεσματικότητα, αν και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα περισσότερες εξετάσεις και διαγνωστικές πράξεις»1. Σε ένα άρθρο που εκδόθηκε παράλληλα με αυτές τις συστάσεις, ο Dr. Lee Learman και ο Dr. Francisco Garcia σημειώνουν ότι ο συνδυαστικός έλεγχος «συνδέεται με περισσότερες εξετάσεις και διαγνωστικές πράξεις που είναι αβέβαιο αν ωφελούν τον ασθενή και συνεπάγονται κόστος στο σύστημα υγείας».2

Το ανεξάρτητο πάνελ του USPSTF που αποτελείτο από ειδικούς των ΗΠΑ πάνω στην πρόληψη και την ιατρική που βασίζεται σε στοιχεία, μελέτησε πολύ μεγάλο όγκο πληροφοριών πριν τελικά καθορίσει ότι η πρωτογενής προσυμπτωματική στρατηγική της λοίμωξης HPV παρείχε ισάξια ή βελτιωμένη δυνατότητα ανίχνευσης συγκριτικά με τις τρέχουσες πρακτικές καθώς και μεγαλύτερη διασφάλιση από την κυτταρολογία Pap μόνη της, παρέχοντας την επιλογή μεγαλύτερου διαστήματος επανελέγχου.

Σήμερα, μόνο τα HPV DNA μοριακά τεστ, συμπεριλαμβανομένου του cobas® HPV Test, έχουν κατορθώσει να πάρουν έγκριση FDA για χρήση ως πρωτογενής έλεγχος.