Το cobas® HPV Test: 3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ των υψηλού κινδύνου HPV σε ένα τεστ για ασφαλή διαστρωμάτωση του κινδύνου1

cobas® HPV Test 3 in 1

Η λεπτομέρεια στη λήψη απόφασης που βασίζεται στον πραγματικό κίνδυνο που διατρέχει η ασθενής σας

Εμπιστευθείτε το cobas® HPV Test, μια κλινικά επικυρωμένη, εγκεκριμένη από τον FDA και CE-IVD εξέταση που ταυτόχρονα παρέχει συγκεντρωτικά αποτελέσματα για τους HPV γονοτύπους υψηλού κινδύνου καθώς και ξεχωριστά αποτελέσματα για τους ακόμα υψηλότερου κινδύνου ογκογόνους τύπους, HPV 16 και HPV 18.

Το cobas® HPV Test έχει τη δυνατότητα να καθιερώσει ένα νέο πρότυπο ελέγχου:

  • Ενισχύει σημαντικά την εξατομικευμένη διαστρωμάτωση του κινδύνου
  • Σας επιτρέπει να εστιάσετε στις λίγες γυναίκες που χρειάζονται επιθετική αντιμετώπιση
  • Σας επιτρέπει να καθησυχάσετε τη συντριπτική πλειονότητα των γυναικών που διατρέχουν πολύ χαμηλό κίνδυνο


Η ασφάλεια που παρέχει το cobas® HPV Test

Ακριβή αποτελέσματα που μπορείτε να εμπιστευτείτε

Το cobas® HPV Test προσφέρει:

  • Απουσία διασταυρούμενων αντιδράσεων με HPV τύπους χαμηλού κινδύνου
  • Αποτελέσματα που είναι θετικά, αρνητικά, ή άκυρα, χωρίς γκρίζες ζώνες
  • Αναπαραγώγιμα αποτελέσματα με real-time PCR

Περιορισμένα ψευδώς αρνητικά1

  • Εσωτερικός έλεγχος με β- σφαιρίνη για επάρκεια του δείγματος

Περιορισμένα ψευδώς θετικά1

  • Εξωτερικός έλεγχος
  • Απουσία διασταυρούμενων αντιδράσεων με HPV γονότυπους χαμηλού κινδύνου

Για επιπλέον τεχνικές προδιαγραφές του cobas® HPV Test, απευθυνθείτε στη Roche Diagnostics Ελλάς


Βιβλιογραφικές αναφορές:

1. CE Εσώκλειστο cobas® 4800 HPV Test. Rev. 9.0