Προσυμπτωματικός έλεγχος με κυτταρολογική εξέταση PAP

Μία σημαντική συνεισφορά στην υγεία των γυναικών

Πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα η παγκόσμια επίδραση του προσυμπτωματικού ελέγχου με τη χρήση της κυτταρολογικής εξέτασης PAP στην υγεία των γυναικών. Από την καθιέρωσή του, η χρήση του προσυμπτωματικού ελέγχου με την κλασική κυτταρολογική εξέταση PAP, μαζί με τη διάγνωση και θεραπεία των προκαρκινικών αλλοιώσεων, έχει συμβάλει κατά 80% στη μείωση της επίπτωσης και της θνησιμότητας από καρκίνο τραχήλου της μήτρας σε χώρες με συστηματικό προσυμπτωματικό έλεγχο.1 Παρ’ όλα αυτά, περίπου 275.000 γυναίκες σε όλον τον κόσμο ακόμα χάνουν τη ζωή τους από καρκίνο τραχήλου της μήτρας κάθε χρόνο.

Ενώ η επίπτωση έχει μειωθεί σημαντικά, τα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι η ευαισθησία της κυτταρολογικής εξέτασης PAP είναι χαμηλή ως προς την ανίχνευση προκαρκινικών τραχηλικών αλλοιώσεων.2

Υπάρχει ένας αριθμός γυναικών που ενώ ελέγχονται προληπτικά σε τακτά χρονικά διαστήματα, παραμένουν σε υψηλό κίνδυνο παρά το γεγονός ότι έχουν φυσιολογικό κυτταρολογικό αποτέλεσμα. Η πρακτική του συνδυαστικού ελέγχου (co-testing) για υψηλού κινδύνου HPV, προσθέτει στην προγνωστική αξία της κυτταρολογικής εξέτασης PAP, ταυτοποιώντας τις γυναίκες που πραγματικά βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο, αλλά δεν εντοπίστηκαν από την κυτταρολογική εξέταση.

Ακούστε τους ειδικούς:

Κατανοήστε τόσο τις επιτεύξεις όσο και τους περιορισμούς της κυτταρολογικής εξέτασης ΠΑΠ

Τα βίντεο έχουν ως στόχο την παροχή εκπαιδευτικής ενημέρωσης και οι απόψεις των ομιλητών ενδεχομένως να μην υποστηρίζονται εξ’ ολοκλήρου από την Roche


Ένα φυσιολογικό αποτέλεσμα της κυτταρολογικής εξέτασης δεν σημαίνει πάντοτε ότι η γυναίκα είναι ελεύθερη καρκίνου

Invasive Cervical Cancer in the NILM Population

Έως και το ένα τρίτο των καρκίνων του τραχήλου της μήτρας προκύπτει σε γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε προσυμπτωματικό έλεγχο.3, 4

Έλεγχοι των καθολικά αποδεκτών προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου του Κaiser Permanente και του Σουηδικού συστήματος υγείας, κατέδειξαν ότι το 32% και το 24%, αντίστοιχα, των διηθητικών καρκίνων τραχήλου της μήτρας, συνέβησαν σε γυναίκες με φυσιολογικό αποτέλεσμα στην κυτταρολογική εξέταση PAP.3, 4Βιβλιογραφικές αναφορές:

1. National Cancer Institute. Cervical Cancer Screening (PDQ®). http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/screening/cervical/HealthProfessional#Section_115 . Accessed June 2011.

2. Herbert A, Anshu, Gregory M, Gupta SS, Singh N. Invasive cervical cancer audit: a relative increase in interval cancers while coverage increased and incidence declined. BJOG. 2009;116(6):845-853.

3. Leyden WA, Manos MM, Geiger AM, et al. Cervical cancer in women with comprehensive health care access: attributable factors in the screening process. J Natl Cancer Inst. 2005;97(9):675-683.

4. Andrae B, Kemetli L, Sparén P, et al. Screening-preventable cervical cancer risks: evidence from a nationwide audit in Sweden. J Natl Cancer Inst. 2008;100(9):622-629.

5. Castle PE, Stoler MH, Wright TC Jr., Sharma A, Wright TL, Behrens CM. Performance of carcinogenic human papillomavirus (HPV) testing and HPV16 or HPV18 genotyping for cervical cancer screening of women aged 25 years and older: a subanalysis of the ATHENA study. Lancet Oncol. 2011;12(9):880–890 plus supplementary tables.

6. Herzog TJ, Monk BJ. Reducing the burden of glandular carcinomas of the uterine cervix. Am J Obstet Gynecol. 2007;197(6):566-571.

7. The American Congress of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice Bulletin. Clinical Management Guidelines for Obstetrician-Gynecologists: Screening for Cervical Cancer. November, 2012.

8. Smith HO, Tiffany MF, Qualls CR, Key CR. The rising incidence of adenocarcinoma relative to squamous cell carcinoma of the uterine cervix in the U.S. — a 24-year population-based study. Gynecol Oncol. 2000;78(2):97-105.

9. Ault KA, Joura EA, Kjær SK, et al. Adenocarcinoma in situ and associated human papillomavirus type distribution observed in two clinical trials of a quadrivalent human papillomavirus vaccine. Int J Cancer. 2011;128(6):1344-1353.

10. Bosch FX, de Sanjosé S. Human papillomavirus and cervical cancer — burden and assessment of causality. J Natl Cancer Inst Monogr. 2003;31:3-13.

11. Whitlock EP, Vesco KK, Eder M, Lin JS, Senger CA, Burda BU. Liquid-Based Cytology and Human Papillomavirus Testing to Screen for Cervical Cancer: A Systematic Review for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med. 2011;155(10):687-697.