Η ACOG υποστηρίζει τον πρωταρχικό προσυμπτωματικό έλεγχο του HPV

Τον Ιανουάριο του 2015, η Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας (SGO), η Αμερικανική Εταιρεία Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου (ASCCP), κατόπιν της ενημέρωσης που έλαβαν από εκπροσώπους από άλλους πέντε εθνικούς ιατρικούς οργανισμούς (ACOG, ACS, ASCP, ASC, CAP) εξέδωσαν μία Προσωρινή Έκθεση Κατευθυντηρίων Οδηγιών αφότου ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε το cobas® HPV Test ως ένα πρωταρχικό ή πρώτο τεστ για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου τραχήλου της μήτρας. Αυτή η νέα κατευθυντήρια οδηγία εκδίδεται επιπλέον των υπαρχουσών οδηγιών του 2012 και αφορά συγκεκριμένα την εφαρμογή του ΗPV test στον πρωταρχικό προσυμπτωματικό έλεγχο.

Τον Ιανουάριο του 2016, το Αμερικανικό Κολλέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων (ACOG) δημοσίευσε το Ενημερωτικό Δελτίο 157, που υποστηρίζει τη χρήση του cobas® HPV Test για τον πρωταρχικό προσυμπτωματικό έλεγχο ως εναλλακτική των τρεχουσών μεθόδων κυτταρολογικής εξέτασης για γυναίκες από 25 ετών και πάνω. Τον Οκτώβριο του 2016, οι κλινικές οδηγίες διαχείρισης για τον προσυμπτωματικό έλεγχο και την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας επικαιροποιήθηκαν και εκδόθηκε το Ενημερωτικό Δελτίο 168 προς αντικατάσταση του 157.

Η οδηγία συνιστά:

  • Πρωταρχικός έλεγχος του HPV μπορεί να εφαρμόζεται σε γυναίκες ηλικίας 25 ετών.
  • Γυναίκες με αρνητικό αποτέλεσμα στον πρωταρχικό έλεγχο του HPV δεν θα πρέπει να επανελέγχονται για τουλάχιστον τρία χρόνια. Αυτό είναι το ίδιο διάστημα προληπτικού ελέγχου που υποδεικνύεται με τις τρέχουσες οδηγίες για ένα φυσιολογικό αποτέλεσμα κυτταρολογικού ελέγχου.
  • Ένα θετικό αποτέλεσμα στους τύπους HPV 16 και 18, δύο τύπους που συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο για μελλοντική ασθένεια, θα πρέπει να ακολουθείται από κολποσκόπηση.
  • ‘Ένα τεστ θετικό για τους άλλους τύπους του ΗPV, εκτός των 16 και 18, θα πρέπει να ακολουθείται από κυτταρολογική εξέταση.

 
Το ενημερωτικό δελτίο της ACOG για τον πρωταρχικό προσυμπτωματικό έλεγχο του HPV
 

 

 
Νέα προσωρινή οδηγία
 

 

Καταληκτικά αποτελέσματα της μελέτης ATHENA
πρόσφατα δημοσιευμένα στην Γυναικολογική Ογκολογία