Ένα νέο υπόδειγμα στη μάχη κατά του καρκίνου τραχήλου της μήτρας

Ο πρωταρχικός προσυμπτωματικός έλεγχος του HPV με το cobas® HPV Test εντοπίζει περισσότερες περιπτώσεις ασθενών με υψηλού βαθμού νόσο, από ό,τι το τεστ Παπανικολάου (PAP) από μόνο του και διατηρεί την αποτελεσματικότητα του προσυμπτωματικού ελέγχου

Οι κορυφαίες ιατρικές εταιρείες των Η.Π.Α. (ACOG, ASCCP, SGO)* πλέον συνιστούν τον πρωταρχικό προσυμπτωματικό έλεγχο με HPV ως επιλογή για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου τραχήλου της μήτρας για γυναίκες ηλικίας από 25 ετών και πάνω.

Ο Δρ. Lee Shulman για τον πρωταρχικό προσυμπτωματικό έλεγχο του HPV (Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας στην Ιατρική Σχολή Feinberg, Northwestern University, Chicago):

Αλγόριθμος Πρωταρχικού Προσυμπτωματικού Ελέγχου του HPV

Primary Screening Algorithm

Αυτός ο αλγόριθμος αξιοποιεί την υψηλή ευαισθησία του HPV DNA, την ενσωματωμένη διαστρωμάτωση κινδύνου με την γονοτύπηση των HPV 16/18 και τη διαλογή με την υψηλή ειδικότητα της κυτταρολογίας για μια βέλτιστη ισορροπία στον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου τραχήλου της μήτρας.


Ασφάλεια με τον έλεγχο του HPV DNA

Safety of HPV Test

Τριετές συγκεντρωτικό ποσοστό επίπτωσης (CIR) των αποτελεσμάτων που ήταν αρνητικά στο τεστ PAΡ για αλλοιώσεις ≥CIN3, σε σχέση με αρνητικά αποτελέσματα στο HPV DNA

ATHENA_negative-hpv-test.png

Ένα αρνητικό cobas® HPV Test παρέχει μεγαλύτερη βεβαιότητα ότι προκαρκινικές αλλοιώσεις ≥CIN3 δεν θα αναπτυχθούν μέσα σε 3 χρόνια σε σχέση με την κυτταρολογική εξέταση από μόνη της.

Η μελέτη ATHENA, η μεγαλύτερη προοπτική κλινική μελέτη αυτού του είδους που έγινε ποτέ στις ΗΠΑ, αξιολόγησε την απόδοση του αλγορίθμου του πρωταρχικού προσυμπτωματικού ελέγχου με HPV με το cobas® HPV Test σε γυναίκες ηλικίας από 25 ετών και πάνω.

Ανίχνευση εκείνων που ευρίσκονται σε Υψηλότερο Κίνδυνο

Τριετές συγκεντρωτικό ποσοστό επίπτωσης (CIR) ≥CIN3 με βάση το στάτους του υψηλού κινδύνου HPV

hpv-genotyping-appropriate-management.png

Η γονοτύπηση των HPV 16 και 18 επιτρέπει τη διαστρωμάτωση των γυναικών σε διακριτές ομάδες και τη διαχείρισή τους ανάλογα με τον κίνδυνο

  • 1 στις 4 γυναίκες, ηλικίας από 25 ετών και πάνω, με θετικό αποτέλεσμα στο HPV 16, διαγνώστηκαν με ≥CIN3 κατά τον επανέλεγχο σε μια περίοδο 3 ετών
  • Σχεδόν 1 στις 9 γυναίκες, ηλικίας από 25 ετών και πάνω, με θετικό αποτέλεσμα στο HPV 18, διαγνώστηκαν με ≥CIN3 κατά τον επανέλεγχο σε μια περίοδο 3 ετών, που αποτελεί σχεδόν το διπλάσιο κίνδυνο των άλλων 12 υψηλού κινδύνου HPV τύπων συνδυαστικά

Πρωταρχικός Προσυμπτωματικός Έλεγχος του HPV με Έναρξη την Ηλικία των 25 ετών

≥CIN3 ανά ηλικιακή ομάδα

ATHENA_CIN3_disease-in-women.png

Το 28% της ≥CIN3 νόσου βρέθηκε σε γυναίκες ηλικίας 25-29 ετών

Τα στοιχεία της μελέτης ATHENA επισημαίνουν ότι η έναρξη του προσυμπτωματικού ελέγχου στην ηλικία των 25 ετών με το cobas® HPV Test θα συμβάλλει στη μείωση της επίπτωσης της υψηλόβαθμης τραχηλικής νόσου

Ποσοστό γυναικών με φυσιολογικό αποτέλεσμα στην κυτταρολογία (NILM) που διαγνώστηκε με ≥CIN3 ανά ηλικιακή ομάδα

ATHENA_cytology.png

Με την κυτταρολογία διέφυγε το 57% των ≥CIN3 σε γυναίκες ηλικίας 25-29 ετών επιβεβαιώνοντας τη χαμηλή επίδοση της κυτταρολογίας από μόνη της σε νεότερες γυναίκες

  • Τα στοιχεία της μελέτης ATHENA επιβεβαιώνουν ότι ο έλεγχος του υψηλού κινδύνου HPV με γονοτύπηση των HPV 16 και 18 είναι ανώτερος από την κυτταρολογία από μόνη της για τον πρώτης γραμμής, πρωταρχικό προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου τραχήλου της μήτρας τόσο σε ό, τι αφορά την αρνητική προγνωστική αξία όσο και στην ανίχνευση της τραχηλικής νόσου
  • Ο προβληματισμός σχετικά με τη δυνητική υπερ-διαχείριση των θετικών για HPV γυναικών κάτω των 30 ετών μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη χρήση του αλγόριθμου του πρωταρχικού προσυμπτωματικού ελέγχου του HPV με το cobas® HPV Test

Απαιτούνται νέες Στρατηγικές για τη βελτιωμένη παροχή φροντίδας των ασθενών.

Πρωταρχικός Προσυμπτωματικός Έλεγχος

Τα στοιχεία υποστηρίζουν τον έλεγχο του hrHPV για τον πρωταρχικό προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου τραχήλου της μήτρας.4

  • Η ανακάλυψη ότι το HPV είναι η αιτία για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας έχει τη δυνατότητα να φέρει την επανάσταση στις στρατηγικές πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.1,4,5
  • Στον πρωταρχικό προσυμπτωματικό έλεγχο, η εξέταση υψηλού κινδύνου HPV αποδείχθηκε πιο αποτελεσματική από την κυτταρολογία στην ανίχνευση ≥CIN2 και ≥CIN3.6
  • Η εξέταση που περιλαμβάνει τον έλεγχο όλων μαζί (“pooled”) των υψηλού κινδύνου HPV τύπων έχει υψηλή ευαισθησία αλλά υπολείπεται της ειδικότητας, ανιχνεύοντας με ακρίβεια γυναίκες που φέρουν τη νόσο, αλλά οδηγώντας στην λανθασμένη ανίχνευση υγειών γυναικών οι οποίες παραπέμπονται σε περιττή κολποσκόπηση.7
  • Παρέχεται μια δυνατότητα ανίχνευσης εκείνων που βρίσκονται σε υψηλότερο κίνδυνο, καθώς το 70% των περιπτώσεων καρκίνου τραχήλου της μήτρας προκαλείται από τους γονότυπους HPV 16 και 18.1

Το cobas® HPV Test παρέχει τη δυνατότητα να ικανοποιήσει και τους δύο στόχους του προσυμπτωματικού ελέγχου – παρέχει συγκεντρωτικά (“pooled”) hrHPV αποτελέσματα για τους 12 γνωστούς «υψηλού κινδύνου» γονότυπους και ξεχωριστά αποτελέσματα για τους υψηλότερου κινδύνου γονότυπους HPV 16 και 18, εντοπίζοντας τις γυναίκες με τη μέγιστη πιθανότητα να φέρουν υψηλόβαθμη νόσο, ακολουθώντας ταυτόχρονα μια στρατηγική διαλογής που προφυλάσσει τις γυναίκες από περιττές παρεμβάσεις.2

Δείτε τα στοιχεία της μελέτης ATHENA αναφορικά με τη χρήση του cobas® HPV Test ως πρωταρχικό προσυμπτωματικό έλεγχο.


Βιβλιογραφικές αναφορές:

1. Saslow D, Solomon D. Lawson HW, et al. American Cancer Society, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology, and American Society for Clinical Pathology screening guidelines for the prevention and early detection of cervical cancer. Am J Clin Pathol. 2012; 137:516-542.

2. Castle PE, Stoler MH, Wright TC Jr, Sharma A, Wright TL, Behrens CM. Performance of carcinogenic human papillomavirus (HPV) testing and HPV16 or HPV18 genotyping for cervical cancer screening of women aged 25 years and older: a subanalysis of the ATHENA study [published online August 23, 2011]. Lancet Oncol. doi:10.1016/S1470-2045(11)70188- 7.

3. Herzog TJ, Monk BH. Reducing the burden of glandular carcinomas of the uterine cervix. Am J Obstet Gynecol. 2007;197:566-571.

4. Rijkaart DC, Berkhof J, Rozendaal L, et al. Human papillomavirus testing for the detection for high-grade cervical intraepithelial neoplasia and cancer: final results of the POBASCAM randomized controlled trial. Lancet Oncol. 2012; 13:78-88.

5. Bosch FX, de Sanjosé S. Chapter 1: Human papillomavirus and cervical cancer—burden and assessment of causality. J Natl Cancer Inst Monogr. 2003;31:3-13.

6. Whitlock EP, Vesco KK, Eder M, Lin JS, Senger CA, Burda BU. Liquid-based cytology and human papillomavirus testing to screen for cervical cancer: a systematic review for the U.S. Preventative Services Task Force. Ann Intern Med. 2011; 155:687-697.

7. Cox JT, Castle PE, Behrens CM, et al. Comparison of cervical cancer screening strategies incorporating different combinations of cytology, HPV testing and genotyping for HPV 16/18: results from the ATHENA HPV study. Am J Ob Gyn. 2012:In Press.